akü asidi

Akü Asiti

akü asit

Kullanım alanı çok yaygın olan akü asiti sıvı halde renksiz kuvvetli kokuya sahip bir asittir. Formülü H2SO4 tür. Akü asiti %38 lik derişime sahiptir. Akü asitinin teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Akü Asiti Nerelerde Kullanılır?


Akü asiti kullanım alanları kısaca şöyledir; akü sanayinde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca boya , kimya ve gübre sanayinde de kullanılır.

 

Akü Asidi Özellikleri


Akü Asiti (H2SO4)
Kimyasal Adı Akü Asiti
Kimyasal Formülü H2SO4
Molekül Ağırlığı 98,07 g/mol
Renk / Koku / Form Renksiz, Kokusuz, Sıvı
Yoğunluk 1,25 -1,28 g/cm³
Donma Noktası 10°C
Kaynama Noktası °C
PH 0,8


Ambalaj

Akü Asiti 25kg , 30 kg , 35kg lık polietilen bidonlarda veya IBC tanklarda satışa sunulur.


Akü Asidinin Hammaddesi:Sülfürik Asit

Sülfürik asit kuvvetli bir asittir. Sanayide en çok kullanılan asit olduğunu söylemek mümkündür. Suda her konsantrasyonda çözünür.Daha önce de bahsedildiği gibi kimya sanayinde en fazla kullanılan üründür. Mineral bir asit olup güçlü etkiye sahip olan sülfürik asitin kimyada ki formülü H2SO4 dur. Suyla kolay tepkimeye girmesi (dehidrasyon özelliği) ve güçlü asidik yapısı nedeniyle korozif (aşındırıcı) bir kimyasal maddedir. Kokusuz renksiz yağımsı sıvı şeklinde olan fiziksel özellikleri belirgindir.

Halk dilinde akü asidi olarak da bilinir. Suda çözünebilen ve elektriği ileten bir asit olması nedeniyle de yüksek ısı üreten bir maddedir. Değme yöntemi ile sülfürik asit üreten fabrikalar ortaya çıkan bu ısıdan faydalanırlar. Burada kükürt dioksit farklı katalizatörlerle oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülmekte ve kükürt dioksit suyla tepkimeye sokulur ve sülfürik asit elde edilir. Konsantre sülfürik asit içeriğinde % 96-98 oranında H2SO4 içermekte olup, özellikleri suya yakın olur Konsantre haldeki sülfürik asitte kütlece maksimum %98 H2SO4 bulunmaktadır. Bu halde bulunan sülfürik asit suyla yakın özellik taşımakta ve birçok organik maddede bulunan suyu çekmektedir.

Sülfürik asit pillerin yapımında da kullanılır. Elektriği iletme özelliği bulunmaktadır. Piyasadaki sülfürik asitler genellikle % 78,93 - 98 derişikli olur. Ekzotermik (ısıveren) reaksiyon gösteren bu madde ciltle ve gözle teması durumunda yüksek ölçüde zarar vermektedir. Teması durumunda temaslı bölge acilen bir bez ile temizlenmelidir. İnsan sağlığına tehlikeli olduğundan, cilde temas etmesi halinde gereken tüm önlemler alınmalı ve müdahale edilmelidir. Su ile yıkanması ortaya ısı çıkmasına ve termal yanıklar oluşmasına neden olur.

Suyla karıştığında yüksek bir ısı açığa çıkmaktadır. Tehlikeli sıçramalar yapabileceğinden, suyla karıştırılırken suyu aside ilave etmek yerine, asidin suya ilave edilmesi gerekir. Bu yüzden sülfürik asidin seyreltme işlemi profesyonel ve titiz bir şekilde yapılmalıdır. Bu asit çeşitli derişimlerle boyar madde, gübre, patlayıcı madde, pigment, ilaçlama, petrol arıtım, inorganik tuz ve metalürji alanlarında kullanılır. Ve seyreltme işlemi yapılacağı zaman suyu aside değil, asidi suya eklemek gereklidir.

Konsantre halde bulunan sülfürik asit içerisine yüksek miktarda su eklenmesi tehlikeli bir işlemdir. Çünkü böyle bir durumda 1 mol civarı sülfürik asit 880 kJ civarında ısı açığa çıkarmaktadır. Asitler için yapılacak müdahaleler farklı olduğundan, sülfürik asit için uygulanması gereken cildin hemen kurulanması ve suyla yıkanması gerekir. Bu durum ekzotermik tepkimeye yol açarak suyun yüzeyinde kabarcıklar oluşmasına ve ani bir biçimde suyun kaynamasına neden olur. Doğada saf olarak bulunmayan sülfürik asit, sanayi alanında değme yöntemiyle ya da kurşun odalar yoluyla üretilir. Dünya dışında Venüs gezegeninde de sülfürik asit bulunmaktadır.

Akü asidi, zac yağı ya da zac asidi olarak ta bilinir. Saf haldeyken 25 derecede yoğunluğu 1,834 dür. 10,5 derecede donar, 315-318 derecede ise kaynar. Donma noktası 10,5 C, kaynama noktası ise 337 C ‘dir. Sülfürik asit 300 C’nin üzerinde yavaş bir biçimde bileşenleri ayrışmaktadır.. Temas halinde çok sayıda organik maddeden suyu çekmekte ve ısıveren tepkime oluşturmaktadır. Başlangıçta suyla yıkanmaya çalışılmamalıdır.

Başlıca Kullanım Alanları

 • Gübre Üretiminde
 • Fosforik Asit Üretiminde
 • Yükseltgen ve Nem Çekme Özelliğinden Yararlanılır
 • Kimyasal Tuzların Elde Edilmesinde kullanılır. Örnek: Mağnezyum sülfat, bakır sülfat,vb..
 • Boya ve pigment yapımında kullanılır.
 • Özellikle gübre üretiminde, amonyum sülfat üretiminde, boya sanayisinde
 • Patlayıcı yapımında ve petro kimya sanayisinde
 • Sentetik deterjanlar ve ilaçlarda kullanılır.
 • Formülü H2SO4 olan sülfürik asit, çok güçlü bir mineral asididir.
 • Parşömen kâğıdı, ahşap ve tutkal koruyucuların üretiminde kullanılır.
 • Suda her konsantrasyonda çözülmesi mümkündür.
 • Patlayıcı üretiminde kullanılır.
 • Sanayide değme yöntemi kullanılarak ya da kurşun odalar yöntemi kullanılarak üretildiğini görebilmek mümkündür.
 • Rayon yapımında kullanılır.
 • Temizleyici madde olarak metal proseslerinde kullanılır.
 • Sülfürik asit çeşitli derişimleri durumunda gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ile metalurji işlemlerinde kullanılmaktadır.
 • Yağ rafinesi esnasında yabancı maddelerin ayrıştırılması amacıyla kullanılır.
 • Reaksiyonlar sırasında katalizör olarak sülfürik asitten faydalanılır.
 • Bunların yanı sıra çeşitli pillerin yapımlarında da sülfürik asitten yararlanıldığını görebilmek mümkündür.
 • Sülfürik asitten tarım sektöründe fosfat gübresi üretimi için faydalanılır. Sülfürik asitten tarım sektöründe yüksek oranlarda kalsiyum fosfat ve asit gibi çözünemeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat etmek için faydalanılabilir.
 • Petrolün saflaştırılma işlemi sırasında kullanılır.
 • Kurşun-asit pili üretiminde elektrolit olarak sülfürik asitten faydalanılır.


flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul